Senaste

2015-03-03

A-Com Bokslutskommuniké 2014

2014-12-19

Ny VD A-Com

2014-11-04

Retail United - ny fullservicebyrå inom retail

2014-09-25

A-Com jan-Juni 2014

2014-09-25

A-Com säljer differ

2014-08-05

A-Coms företrädesemission slutförd

2014-6-09  

Företrädesemission 2014

 - Inbjudan till teckning

- Villkor och anvisningar
- Anmälningsedel
- Tertial 1 2014

2014-04-28

A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK

2014-01-21

Förändringar i A-Coms bolagsledning

2013-11-25

A-Com kallar till extra bolagsstämma 9 december 2013

2013-09-18

A-Com Januari - Juni 2013, sex månader

2013-05-24

Kallelse till Årsstämma 26 juni 2013

2013-04-23

A-Coms styrelse har beslutat att senarelägga årsstämman till den 26:e juni från tidigare kommunicerat 23:e maj. I och med detta kommer även presentationen av årsredovisningen för A-Com att flyttas fram och kommer att finnas tillgänglig på A-Coms kontor under Vecka 23.

2013-03-22

A-Com kvittningsemission fullföljs - 33,3 MSEK i skulder kvittas

2013-02-12

A-Com säljer Resight

2013-01-28

A-Com - kommuniké från extra bolagsstämma

2012-12-21

A-Com kallar till extra bolagsstämma

2012-11-27

A-Com - 31 januari sista dag för handel på NASDAQ OMX 

2012-11-23

A-Com Januari - September, 2012

2012-11-23

A-Com har beslutat om avnotering från NASDAQ OMX Stockholm

2012-10-31

Antal utestående aktier

2012-09-27

A-com - kommuniké från extra bolagsstämma(andra kontrollstämman)

2012-09-20

A-Com slutför förvärv av Locomotiv

2012-09-04

A-Com kallar till extra bolagsstämma

 

2012-08-23

A-Com Januari - Juni 2012, sex månader

2012-06-29 

Antal utstående aktier

2012-06-20


A-Com förvärvar Locomotiv

2012-06-11


A-Com - kommuniké från årsstämma 

Arkiv

 

Spetskompetens i samverkan

A-Com består av tydligt positionerade specialistbolag med egna varumärken i en grupp som samverkar och utvecklar varandra.

A-Com bolag är organiserade inom två affärsområden; Advertising och CRM